Wsparcie ze strony starostwa powiatowego oraz sprzedaż działek przez gminę Krapkowice poparte podpisami

Dziś w starostwie powiatowym w Krapkowicach burmistrz Andrzej Kasiura oraz starosta Maciej Sonik podpisali kluczowe dokumenty: akt notarialny dotyczący sprzedaży działek pod planowaną rozbudowę szpitala w Krapkowicach, umowę dotacji celowej na kwotę 597 730,00 zł w 2019 roku oraz porozumienie dotyczące przekazania dotacji na kwotę 4 mln zł w 2020 roku.

Przypomnijmy, przebudowa mostu będzie kosztowała 19 645 185,10 zł. 4 998 535,55 zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a 14 646 649,55 zł stanowić będą środki pochodzące z budżetu gminy i powiatu (10 048 919,55 zł środki pochodzące z budżetu gminy, 4 597 730,00 zł środki pochodzące z budżetu powiatu).

RU