Twoje dziecko jedzie na wycieczkę? Możesz zgłosić kontrolę autokaru.

Stan techniczny pojazdu, wymagane dokumenty, trzeźwość oraz czas pracy kierowcy to główne elementy, na które zwracają uwagę funkcjonariusze. Krapkowiccy policjanci sprawdzają busy i autokary, którymi dzieci i młodzież wyjeżdżają na wycieczki czy zielone szkoły. Pamiętajmy, że kontrolę może zgłosić każdy – nauczyciel, rodzic czy opiekun. Kontrole autokarów to jeden z pierwszych i bardzo istotny element udanego wyjazdu.

Dobrym zwyczajem stało się kontrolowanie przez policjantów ruchu drogowego autokarów, które teraz przed zakończeniem roku szkolnego zawożą dzieci na wycieczki czy obozy. Kontrole autokarów na terenie powiatu krapkowickiego najczęściej przeprowadzają policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, po uprzednim złożeniu stosownej informacji.

Pamiętajmy, że kontrolę taką może zgłosić każdy czy to rodzic czy opiekun wycieczki – najlepiej kilka dni wcześniej. Jeśli jednak nauczyciel lub rodzic – już na miejscu zbiórki – będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące niesprawności autokaru, czy też stanu trzeźwości kierującego nie powinien absolutnie zgadzać się na wyjazd i powiadomić policjantów.

Wniosek o kontrole autokaru, busu należy złożyć w formie pisemnej:
– Osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach ul. Sądowa 25, lub przesłać pocztą.
– Przesłać pocztą elektroniczną na adres: dyzurny.kr@op.policja.gov.pl.
– Przesłać faksem pod nr 77 4079765.

Zgłoszenia kontroli przyjmowane są również telefonicznie pod numerem 77 4079752 bądź 77 4079723 (w weekendy),
W zgłoszeniu, wniosku o kontrolę autokaru należy ująć dane organizatora wycieczki (z tel. do kontaktu), dane wyjazdu oraz dane przewoźnika, kierowcy (z tel. do kontaktu).

W związku z tym, że przybywa zgłoszeń z prośbami o kontrole autokarów wycieczkowych, policjanci z Krapkowic wyznaczyli specjalne miejsce do kontroli autokarów. To parking przy drodze krajowej K45 w Krapkowicach w rejonie tz. „Baszty” Do tej pory, w związku z licznymi zgłoszeniami o kontrole autokarów, które trzeba było wykonać w jednym czasie w różnych miejscach powiatu krapkowickiego uczestnicy wycieczek czasami zbyt długo czekali na przyjazd policjantów. Teraz to kierowcy przed wyruszeniem w trasę mają obowiązek – jeszcze przed zabraniem uczestników wycieczki do autokaru, przyjechać do policjantów na miejsce kontroli.

Funkcjonariusze przed wyjazdem będą sprawdzać stan trzeźwości kierowcy, czy jest wypoczęty, czy posiada odpowiednie uprawnienia, a także stan techniczny pojazdu, zwłaszcza stan opon, układu kierowniczego, hamulcowego i światła. Z kontroli każdego pojazdu zostanie sporządzone sprawozdanie pokontrolne, którego kopię otrzyma kierujący.

Organizatorzy wyjazdów mają również możliwość sprawdzenia autokaru na stronie internetowej bezpieczny autobus.gov.pl, gdzie można uzyskać podstawowe informacje techniczne, dotyczące daty produkcji pojazdu, dane ostatniego przeglądu, przebiegu, ilości miejsc przeznaczonych dla pasażerów oraz policy OC.

KPP