Mikołajkowy Turniej Rodzinny z ENSO

Klub Karate-do ENSO organizuje Mikołajkowy Turniej Rodzinny, który odbędzie się w dniu 9.12.2017 roku o godzinie 14.15 w Szkole Sportowej na Os. XXX-lecia 24.

Udział w Turnieju jest nieodpłatny.

Impreza Współfinansowana ze środków dotacji Gminy Krapkowice.
Będą rozgrywane konkurencje sportowo-zabawowe.
Wymagany strój sportowy i obuwie zastępcze.

Startuje dziecko oraz rodzic lub inna osoba dorosła.

ZGŁOSZENIA do udziału do dnia 5.12.2017:
na kartach zgłoszeń lub sms – tel 600 314 329 lub email -karate.enso@vp.pl

(Podajemy potrzebna dane : imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz imię i nazwisko osoby dorosłej )

STARTUJĄ tylko osoby zgłoszone- nie ma możliwości dopisania w dniu zawodów.