Każdy głos ma znaczenie

Ruszyło głosowanie do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Do wzięcia są 3 mln złotych.

Wśród zadań, na które możemy głosować znalazł się projekt z naszej gminy „Krapkowice świętują 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI – cykl wydarzeń upamiętniających dorobek historyczno-kulturalno-sportowy Polski”. To projekt, z którego korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Krapkowice. Głosować można tradycyjnie (wypełnione wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowskim i w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Krapkowicach) lub elektronicznie www.budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/, kod zadania P/OKR/14/DKS (nr 4 na liście zadań o zasięgu powiatowym).

Projekt zakłada świętowanie NIEPODLEGŁOŚCI w naszej gminie kulturalnie, sportowo i rekreacyjnie. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Krapkowice, w tym do:

– Uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Krapkowice oraz ich rodzin,

– Przedszkolaków z terenu gminy Krapkowice oraz ich rodzin,

– Członków Uniwersytetu III wieku w Krapkowicach,

– Członków Stowarzyszenia Szachistów „Hetman Krapkowice”,

– Członków Stowarzyszenia  PV Volley Krapkowice,

– Członków Stowarzyszenia Twórców i Artystów „Pasja”

– Członków oraz odwiedzających „Port Jachtowy Krapkowice”

– Druhów OSP Rogów Opolski oraz mieszkańców gminy Krapkowice.

Krapkowicki projekt ma na celu organizację cyklu wydarzeń upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wydarzenia te będą nie tylko lekcją historii, ale także znacząco wpłyną na integrację mieszkańców gminy Krapkowice oraz pozwolą na budowanie więzi pomiędzy pokoleniami. Integracja seniorów i juniorów, z jednej strony będzie stanowiła lekcję historii dla najmłodszych, z drugiej pozwoli seniorom na aktywne spędzanie czasu.

W ramach projektu planowana jest organizacja wydarzeń stacjonarnych – na terenie gminy Krapkowice oraz wyjazdowych.

Wydarzenia w ramach projektu szczegółowo opisane są w załączonych tabelach. Łączna wartość wszystkich wydarzeń to 100 000 zł. Uczestnictwo we wszystkich jest darmowe.

W ramach projektu planowanych jest kilkadziesiąt wydarzeń.
Uczestnictwo we wszystkich jest bezpłatne.

Kiedy głosować?       

09.04.2018 r. – 29.04.2018 r.

 Jak głosować?

Głosować może każdy mieszkaniec powiatu krapkowickiego, czyli mieszkańcy gmin: Krapkowice, Gogolin, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice. W sytuacji, gdy w dniu głosowania osoba ta nie ukończyła 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy: jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.

Formy głosowania:

– elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/ kod zadania P/OKR/14/DKS (nr 4 na liście zadań o zasięgu powiatowym)

– tradycyjnie. Karty do urny można wrzucać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz w Punkcie Informacyjnym: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

– korespondencyjnie na adres UMWO: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,45- 082 Opole

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Krapkowice świętują 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI – cykl wydarzeń upamiętniających dorobek historyczno-kulturalno-sportowy Polski” (kod zadania P/OKR/14/DKS) znajdują się na stronie www.krapkowice.pl

To czy projekt będzie realizowany, zależy od Państwa. Zachęcamy do głosowania.

Zadania w ramach projektu:

RU