CZYTELNICY PISZĄ: Sfałszowane daty przydatności do spożycia w krapkowickim sklepie?

Napisał do nas nasz Czytelnik*, który twierdzi, że w jednym z otmęckich sklepów kupił przeterminowane serki wiejskie. Nie to jednak wzburzyło naszego Czytelnika, a fakt, że serki miały poprawioną datę przynależności do spożycia.

– Zwróciłem uwagę na datę ważności, gdyż serek był kwaśny w smaku. – pisze nasz Czytelnik. – Proszę zwrócić uwagę na 8. To jest 6 zamienione na 8 długopisem.

Jako dowód do wiadomości zostały dołączone zdjęcia. Widać na nich, że ktoś zmienił datę przydatności do spożycia z 26 na 28 lutego.

Jeżeli data przydatności do spożycia faktycznie została sfałszowana i cyfry zostały poprawione, jest to przestępstwo. Zgodnie z art. 306 Kodeksu Karnego: „Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Udaliśmy się do tegoż sklepu, jednak nie znaleźliśmy podobnych przykładów poprawiania dat ważności na żadnym z oglądanych przez nas towarów. Poinformowaliśmy jednak kierownictwo o takim zgłoszeniu przez jednego z naszych Czytelników. Pokazano nam listy kontroli dat przydatności do spożycia produktów znajdujących się na sklepie, które aktualizowane są codziennie. Oto stanowisko kierownictwa sklepu:

– Kierownictwo sklepu bardzo przeprasza za zaistniałą sytuację, ale żaden z pracowników nie potwierdza, że to zrobił.

Kto i na jakim etapie długiej wędrówki towaru od producenta do klienta zmienił datę przydatności do spożycia – nie wiadomo.

– Gwarancją jakości towaru są m.in. znaki identyfikacyjne, data produkcji lub data przydatności towaru czy urządzenia. Dzięki takim informacjom klient łatwo może się zorientować, czy kupuje towar dobrej, czy złej jakości, a przede wszystkim, czy nadal może być on wykorzystywany z uwagi na termin swojej przydatności. – pisze Arkadiusz Jaraszek, asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w artykule „Fałszując datę ważności towaru, popełniasz przestępstwo”. – Podstawowe informacje  takie jak: nazwa producenta, termin produkcji i ważności, które muszą się znaleźć na każdym towarze wprowadzanym do obrotu, zabezpieczają klienta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Dlatego też ustawodawca zdecydował, że przedsiębiorca lub inny podmiot, który będzie je fałszował, zostanie pociągnięty przez wymiar sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej.

Za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

GP, fot. *Czytelnik (dane do wiadomości redakcji)