ZS im. J. Kilińskiego jako jedyna szkoła powiatu na liście najlepszych liceów w rankingu „Perspektyw”

ZS im. J. Kilińskiego jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna powiatu krapkowickiego znalazł się na liście najlepszych liceów w rankingu „Perspektyw”. Znamy najnowszy ranking  szkół tego miesięcznika.

Na jakiej podstawie miesięcznik „Perspektywy” tworzy swój ranking? Przy ocenie pod uwagę brane są protokoły komitetów głównych olimpiad, a także zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych wraz z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, jak również dane Systemu Informacji Oświatowej.

– Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. – czytamy w metodologii zestawienia. – Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

I tak najlepszą szkołą w województwie okazało się być PLO nr III z Oddz. Dwuj. im. M.Skłodowskiej-Curie, za nim na drugim miejscu jest PLO nr II z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej, a podium zamyka Społeczne Liceum Ogólnokształcące w ZSO STO.

Jako jedyna szkoła z powiatu krapkowickiego w 25 najlepszych szkołach naszego województwa znalazł się ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach.

GP