Zobacz projekt mostu kolejowego, który ma być gotowy w 2021r.

Wczoraj 4 września została podpisana umowa na przebudowę mostu kolejowego. Poznaj projekt w liczbach.

  • wartość projektu – ponad 18 mln 670 tys. zł.
  • dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 5 mln.
  • 3,5 mln z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • 1,5 mln z budżetu państwa
  • 5 mln dofinansowanie z powiatu krapkowickiego
  • gmina Krapkowice przekaże ponad 10 mln 670 tys. zł.
  • wartość projektu dotycząca rewitalizacji parku – ponad 900 tys. zł.
  • łączna długość mostu – ponad 183 metry,
  • szerokość ponad 12 metrów

– Do realizacji założono jezdnię dwupasmową, chodnik oraz ścieżkę rowerową z nowoczesnym energooszczędnym oświetleniem drogowym i odwodnieniem oraz wykonaniem oznakowania nowego układu dróg. – informuje UMiG Krapkowice. – Wykorzystana zostanie istniejąca konstrukcja mostu kolejowego, na której wykonana będzie płyta żelbetowa. Poszerzone oraz podwyższone zostaną także nasypy. Most razem z drogami dojazdowymi będzie stanowił niemal kilometrowy odcinek drogi gminnej. Droga ta włączona zostanie do istniejącego układu komunikacyjnego przez wykonanie skrzyżowań z ulicami Kilińskiego i Kolejową.

Planowany termin zakończenia prac – 31 marca 2021 roku.

Red., fot. UMiG

CZYTAJ TAKŻE