Wraca 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum

Dziś, 27 czerwca podczas ogólnopolskiej debaty pn. „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel. Dobra zmiana”, która odbyła się w Toruniu, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało zmiany dotyczące kształcenia w naszym kraju.

I tak PiS zapowiedziało wprowadzenie nowej struktury szkoły podstawowej. Ma ona trwać, tak jak kiedyś, przez 8 lat, w tym 4 lata edukacji wczesnoszkolnej, czyli podstawowej, a 4 lata edukacji na poziomie gimnazjalnym. Podobnie jest z poziomem szkół średnich – ma być powrót do 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Tworzy to w ten sposób model edukacji zwany 3×4. Oznacza to w praktyce zlikwidowanie gimnazjów na rzecz powiększenia podstawówek.

Technika z kolei mają mieć system 5-letni, albo dwustopniowy z branżą, którą będzie można sobie wybrać.

Połączonymi placówkami [szkoła podstawowa i gimnazjalna] będzie zarządzał jeden dyrektor i jedna będzie kadra nauczycielska.

– Chcemy także przemodelować szkoły zawodowe, bo taki jest wymóg pracodawców. – mówiła podczas debaty Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce i jakie pociągnie za sobą koszty? Czas pokaże.

Posłuchaj całej konferencji tutaj:

GP, fot. youtube/InformacjeMEN

2 thoughts on “Wraca 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum

Comments are closed.