Wiadomo na co pójdą pieniądze z funduszu sołeckiego gminy Gogolin w 2017r.

Znamy już decyzje mieszkańców sołectw gminy Gogolin dotyczące funduszu sołeckiego na 2017r. Łączna kwota środków w przyszłym roku wyniesie 299 787,83zł. Sprawdź na co zostaną wydane te środki.

Chorula – 33 253,64 zł

 • 9 000 zł na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie sołectwa,
 • 12 000 zł na budowę oświetlenia na ul. Polnej oraz montaż progu zwalniającego na ul. 1 Maja,
 • 12 253,64 zł zakup strojów sportowych dla klubu sportowego, a także doposażenie placu zabaw w Choruli.

Dąbrówka – 16 837,28 zł

 • ponad 80% tej kwoty zostanie przekazane na modernizację instalacji grzewczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie,
 • 2 337,28 zł  na zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni i jego konserwację.

Górażdże – 42 093,21 zł

 • 13 000 zł na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej,
 • 8 500 zł na doposażenie pomieszczenia socjalnego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Górażdżach i placu zabaw w monitoring i punkt świetlny,
 • 1 200 zł na druk materiałów promocyjnych,
 • 3 500 zł na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży,
 •  14 500 zł na zakup drzew, krzewów i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie wraz z zakupem dystrybutorów „psi pakiet”,
 • 1 393,21 zł na zakup paliwa, oprzyrządowania i na naprawę sprzętu koszącego.

Kamień Śląski – 42 093,21 zł

 • 20 600 zł na przebudowę ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w sołectwie,
 • 5 000 zł na organizację corocznego „Jarmarku u św. Jacka”,
 • 16 493,21 zł na działania mające na celu podniesienie estetyki wsi (zakup kwiatów i roślin ozdobnych), utrzymanie i pielęgnację zieleni.

Kamionek – 37 420,86 zł

 • 26 000 zł na budowę chodnika na ul. Gogolińskiej,
 • 11 300 zł na utrzymanie czystości w sołectwie i pielęgnację zieleni (serwis i konserwacja sprzętu koszącego, zakup paliwa, części oraz akcesoriów potrzebnych do sprzętu koszącego, zakup farb do konserwacji altan itp.).

Malnia – 39 357,15 zł

 • 20 000 zł na rozbudowę siłowni zewnętrznej,
 • 10 000 zł na zakup wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Malni,
 •  9 300 zł  na pielęgnację terenów zielonych, konserwację sprzętu koszącego oraz zakup paliwa.

Obrowiec – 29 928,27 zł

 • 19 500 zł na doposażenie pomieszczenia gospodarczego i sali, a także wymiana bramy garażowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu,
 • 5 000 zł na zagospodarowanie i pielęgnację terenów zielonych w sołectwie,
 • 5 400 zł na zakup urządzeń do pielęgnacji roślin wraz z paliwem.

Odrowąż – 32 832,70 zł

 • 5 000 zł na zakup wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Malni,
 • 3 500 zł na zakup tablic ogłoszeniowych i pielęgnację terenów zielonych (m.in. zakup paliwa, oleju do sprzętu, naprawę i zakup materiałów związanych z eksploatacją tego sprzętu).

Zakrzów – 25 971,51 zł

 • 23 500 zł na modernizację instalacji grzewczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie,
 • 2 500 zł na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie sołectwa, a także zakup paliwa do sprzętu koszącego.

fundusz-solecki-gogolin-2017

KE, tab. UG Gogolin