Ważne zmiany dla kierowców

Policjanci przypominają, że od wczoraj, tj. 1 października 2018 r. weszły w życie nowe przepisy, dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. Kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze nadal będą sprawdzali dokumenty, lecz tylko te, które uprawniają nas do kierowania pojazdem. Od wczoraj nie musimy posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Należy pamiętać, że dowody rejestracyjne nadal będą potrzebne m.in. podczas wizyty na badaniu technicznym, przy sprzedaży auta czy podczas wyjazdu za granicę.

Podczas kontroli drogowej policjanci dane o pojeździe i dokumentach pojazdu będą weryfikować w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tego dokumentu. Do tej pory dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie. W przypadku, gdy pojazd nie będzie spełniał wymagań ochrony środowiska, będzie zagrażał bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego funkcjonariusz odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma – podobnie jak dotychczas – pokwitowanie.

Wyjątek dotyczy pojazdów zarejestrowanych poza granicami naszego kraju. W przypadku takich pojazdów nadal będziemy musieli okazać dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz polisę ubezpieczeniową.

KPP