W Strzeleczkach będą usuwać azbest

2242 m2 azbestu o wadze ok. 33,63 tony zostanie usuniętych w Strzeleczkach. To efekt umowy, jaką podpisała Gmina Strzeleczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

WFOŚiGW zobowiązał się dofinansować zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Strzeleczki, a firma, która wygrała zapytanie cenowe ma wykonać je go 30 września.

Całkowita kwota usunięcia azbestu u  29 wnioskodawców wynosi ponad 15 tys. zł., z czego gmina wyłoży ponad 2 tys. zł. Resztę dorzucą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów).

– Na podstawie przeprowadzonej (pełnej i rzetelnej) inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zostanie stworzona nowa baza azbestowa. – informuje UG Strzeleczki. –  Wykonując powyższe prace gmina Strzeleczki w dalszym ciągu będzie mogła ubiegać się o środki zewnętrzne na dofinansowanie dla mieszkańców chcących pozbyć się azbestu ze swoich posesji.
SM

One thought on “W Strzeleczkach będą usuwać azbest

Comments are closed.