W służbie bezpieczeństwu

9 maja burmistrz Krapkowic, Andrzej Kasiura i Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, podinspektor Jarosław Żak podpisali porozumienie w sprawie zasad i form współpracy pomiędzy Strażą Miejską w Krapkowicach, a Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach.

Przedmiotem porozumienia są zasady współpracy na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Krapkowice. Współpraca podmiotów będzie polegała przede wszystkim na:

–  pełnieniu służby obchodowej dzielnicowego w jego rejonie służbowym z udziałem pracowników Straży Miejskiej z zadaniem rozwiązywania lokalnych problemów miejscowej ludności,

–  pełnieniu wspólnej służby patrolowej policjanta (ów) i pracownika Straży Miejskiej,
–  pełnieniu wcześniej zaplanowanej służby przez policjanta Ogniwa Ruchu Drogowego z pracownikiem Straży Miejskiej,

– realizowaniu wspólnych działań Policji i Straży Miejskiej podczas uroczystości państwowych i kościelnych oraz wydarzeń sportowych, kulturalno-rozrywkowych i innych we współpracy z organizatorami i ich służbą porządkową,

– współpracy Policji i Straży Miejskiej z innymi służbami w przypadku konieczności podjęcia działań w sytuacjach katastrof naturalnych, awarii technicznych i innych lokalnych zagrożeń – w zakresie zabezpieczenia miejsc zdarzeń oraz ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia,

–  wykorzystaniu technicznych możliwości systemu monitoringu miejskiego w Krapkowicach poprzez wizyjne ujawnianie przestępstw i wykroczeń, w tym również  w trakcie działań Straży Miejskiej i Policji poprzez bieżącą wymianę informacji z osobą obsługującą monitoring oraz prowadzenie wspólnych działań profilaktyczno-prewencyjnych wśród młodzieży szkolnej uczącej się w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Krapkowice.

UMiG Kr-ce

One thought on “W służbie bezpieczeństwu

Comments are closed.