W służbie bezpieczeństwu

Gotowość jednostek w sytuacjach zagrożenia, działania poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz wizytacje jednostek OSP na terenie gminy Krapkowice.

Te tematy 19 czerwca zdominowały spotkanie burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury z komendantami Powiatowej Straży Pożarnej.

UMiG, fot. Spotkanie burmistrza z komendantami Powiatowej Straży Pożarnej.