Termomodernizacja coraz bliżej

Gmina Krapkowice kontynuuje działania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dziś w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach spotkali się włodarze gmin Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa.

Przypomnijmy: gminy te wytypowały 30 budynków użyteczności publicznej, które poddane zostaną kompleksowej modernizacji energetycznej, najwięcej – 10 w gminie Krapkowice. Według planowanego harmonogramu w ostatnim kwartale tego roku wyłoniony zostanie wykonawca prac. Przypomnijmy, to właśnie w Krapkowicach gminny samorząd z podmiotami prywatnymi współpracuje najlepiej w województwie. Tak wynika z danych Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Na trzy projekty zrealizowane w ramach PPP na Opolszczyźnie, dwa zlokalizowane są w Krapkowicach, jeden w stolicy regionu. W Opolu to parking, w Krapkowicach dwa żłobki. „Rezerwy finansowe w samorządach się kończą, tylko pieniądze prywatne dają możliwość realizacji dużych zadań inwestycyjnych” tak o działaniach w ramach partnerstwa mówi burmistrz Andrzej Kasiura.

To właśnie w Krapkowicach gminny samorząd z podmiotami prywatnymi
współpracuje najlepiej w województwie.

RU,
fot. gł.: Według planowanego harmonogramu
w ostatnim kwartale tego roku wyłoniony zostanie wykonawca prac.