Strefa Młodego Rodzica – Podsumowanie projektu

Końcówka grudnia zakończyła projekt „Strefa Młodego Rodzica” w ramach ogólnopolskiego programu „Działaj lokalnie”. Przypominamy, iż był on realizowany przez trzy Krapkowiczanki: Magdalenę Majak-Chmiel – doulę, członkini Stowarzyszenia DOULA w Polsce, doradcę chustonoszenia ClauWi, Agnieszkę Ciotuchę – dietetyka klinicznego, trenera personalnego, instruktora m.in. fitness i indor cycling, Malwinę Szaję – specjalistę z zakresu logopedii i neurologopedii, pedagoga.

Społeczność, której dotyczył projekt to mieszkańcy powiatu krapkowickiego. Kierowany był do młodych rodziców oraz dzieci w wieku od kilku miesięcy do 3 lat. Wchodząc w nową rolę młodzi ludzie są podekscytowani, ale i pełni obaw. Projekt stwarzał możliwości do oraz pokazał w jaki sposób poprzez edukację i zabawę można rozwijać kompetencje rodzicielskie. Ponadto wspierał tworzenie nowych relacji społecznych: formalnych – miedzy młodymi rodzicami a specjalistami, realizatorkami zajęć oraz nieformalnych – miedzy rodzicami a dziećmi.

W trakcie trwania projektu zrealizowano osiem spotkań: edukacyjnych zajęć warsztatowych i prelekcji dla rodziców, a także wspólnych zajęć rozwijająco-zabawowych dla rodziców i dzieci.

Przeprowadzono:

  • warsztaty z chustonoszenia oraz zajęcia taneczne w chustach dla rodziców i dzieci. Noszenie dzieci ma walor praktyczny: uwolnienie rąk, mobilność i możliwość przemieszczania się tam, gdzie wózek nie daje rady oraz wspiera rozwój kompetencji rodzicielskich, zaspokaja dziecięcą potrzebę bezpieczeństwa, bliskości, uspokaja i wspiera w różnego rodzaju wyzwaniach – jak kolki niemowlęce czy pierwsze infekcje;
  • prelekcję dla rodziców chcących mieć świadomy wpływ na rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka. Słuchacze zostali zapoznani z okresami w rozwoju mowy, z sygnałami, które mogą wzbudzić niepokój i wymagają specjalistycznych konsultacji, z formami zabaw i pomocami, wspierającymi umiejętność mówienia. Podczas drugich zajęć warsztatowych rodzice i dzieci mieli okazję wziąć u w zabawach usprawniających małą motorykę, mającą bezpośredni wpływ na rozwój mowy.
  • zajęcia warsztatowe, prezentujące rozwojowe formy zabawy rodziców z małymi dziećmi. Były to zajęcia plastyczne rozwijające zmysły – tworzenie mas plastycznych z wykorzystaniem dostępnych każdemu materiałów,
  • prelekcję dla rodziców na temat sposobu odżywiania się matek karmiących piersią, a także zajęcia ruchowe, mające na celu wzbogacenie wiedzy młodych kobiet, jak ćwiczyć po ciąży, by odzyskać kondycję i dobre samopoczucie. Matki miały możliwość ćwiczyć w towarzystwie dzieci,
  • prelekcję nt. „Rodzicielstwa Bliskości”.

Zainicjowane działania były świetną okazją dla rodziców do tego, by poszerzyć kompetencje wspierające rozwój dziecka, zwiększyć poczucie własnej skuteczności w stymulowaniu prawidłowego rozwoju malucha, zwiększyć świadomość w zakresie troski o własne zdrowie i zdrowie dziecka poprzez aktywność fizyczną i prawidłowe odżywanie.

Już podczas pracy nad projektem powstały nowe pomysły, które wykorzystane zostaną do kontynuowania zaczętych działań. Ponadto Magdalena Majak zainicjowała powstanie biblioteki chustowej, z której będzie można wypożyczać chusty i sprawdzić się czy idea motania dzieci jest  dla nas dobrym rozwiązaniem

Przypominamy, że program „Działaj lokalnie”, który powstał w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Na terenie Krapkowic i okolicznych miejscowości wdrożony został przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Głównym celem programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie. Wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze, które odpowiadają na konkretne potrzeby mieszkańców.

Strefa Młodego Rodzica