Starostwo Powiatowe z absolutorium

29 maja odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Krapkowickiego, na którym udzielono absolutorium z wykonania budżetu w 2017 roku. 

Absolutorium jest to akt wyrażający pozytywną ocenę działalności finansowej organu państwowego w określonym okresie, zazwyczaj roku.

–  Decyzja ta jest podejmowana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu finansowym. – informuje Katarzyna Rychter z „Gazety Prawnej”. – Istota absolutorium to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu czy składu organu wykonawczego, co nie wyklucza możliwości jego odwołania z innych powodów.

Przeciwko było czterech radnych Mniejszości Niemieckiej.

Z udzielenia absolutorium radości nie krył starosta Maciej Sonik.

– Dziękuję radnym! Ale przede wszystkim gratuluję i serdecznie dziękuję pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych. To Wasza praca pozwoliła tak dobrze wykonać budżet i zadania powiatu! – podziękował Maciej Sonik.

GP, fot. instagram.com/maciejsonik