Starostwo Powiatowe otrzymało certyfikat ELoGE

Certyfikat ELoGe (EUROPEAN LABEL OF GOVERNANCE EXCELLENCE) Rady Europy dla urzędu przyjaznego mieszkańcom otrzymało Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. 

To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest po dokonaniu weryfikacji przestrzegania 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Te zasady to:

 1. Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.
 2. Responsywność, szybkość reagowania.
 3. Efektywność i skuteczność.
 4. Otwartość i jawność.
 5. Przestrzeganie prawa.
 6. Etyczne postępowanie.
 7. Kompetencje i potencjał.
 8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.
 9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.
 10. Należyte zarządzanie finansami.
 11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.
 12. Rozliczalność, odpowiedzialność.

Każdy zainteresowany mógł wypełnić anonimową ankietę, w której należało odpowiedzieć na dwanaście pytań tak, aby ocenić pracę starostwa.

Nagrodę odebrał w Warszawie starosta Maciej Sonik.

– W Polsce takim certyfikatem może pochwalić się tylko 8 samorządów, a kolejna okazja, żeby go zdobyć, nastąpi dopiero za 2 lata, bo tyle potrwa certyfikacja. – poinformował M. Sonik. – Może nie zawsze jesteśmy jeszcze w stanie sprostać wymaganiom każdego klienta, ale kolejna nagroda jest jeszcze większym zobowiązaniem do tego, aby z dnia na dzień pracować jeszcze lepiej!

To jedyna nagroda w naszym województwie i jedna z ośmiu w kraju.

GP, fot. screen – facebook.com/starosta.krapkowicki