Spotkanie sieciujące w KDK

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego o mówione zostaną założenia programu Bardzo Młoda Kultura, wdrażanego na terenie województwa opolskiego w latach 2016-2018 przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, pełniącego rolę regionalnego operatora. 

Poruszane będą tematy:

– diagnozy lokalnego środowiska, zajmującego się edukacją kulturową,

– bezpłatnych szkoleń, skierowanych do animatorów i edukatorów z województwa opolskiego,

– konkursów ofert na współorganizację przedsięwzięć z zakresu edukacji i kultury,

– nawiązywania partnerstw projektowych.

spotkanie sieciujące