Samorządowcy inwestują w bezpieczeństwo

Kwotę 40 tys. złotych lokalne samorządy zainwestują w policję na realizację dodatkowych płatnych patroli policji. Porozumienia z Burmistrzem Krapkowic oraz Wójtami z Walec i Strzeleczek podpisał Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach podinsp. Jarosław Żak. To już kolejny rok współpracy lokalnych samorządów z Policją. Niewątpliwie spadek w ciągu dekady przestępczości na terenie powiatu krapkowickiego o ponad 50 procent to również zasługa miejscowych samorządów.

O zabezpieczenie środków finansowych na ten rok zwrócił się do lokalnych władz Komendant krapkowickiej policji. W ostatni czwartek (6 kwietnia) Komendant Powiatowy Policji podpisał porozumienie z Burmistrzem Krapkowic na przekazanie kwoty 20 tys. złotych. Natomiast wczoraj na spotkaniach w Walcach i Strzeleczkach lokalni samorządowcy podpisali porozumienie na przekazanie kwoty po 10 tys. złotych.

To nie jedyna inicjatywa powiatowego samorządu. Przekazanie przez Starostwo pod koniec stycznia br. kwoty 20 tys. złotych na dodatkowe płatne służby oraz jedyna w województwie i prawdopodobnie jedna z nielicznych w kraju inicjatywa Burmistrza Gogolina na sfinansowanie czterech etatów dzielnicowych, których utrzymanie rocznie kosztuje ponad 300 tys. złotych to działania które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Przekazane środki finansowe będą wykorzystane do zorganizowania w poszczególnych gminach dodatkowych służb patrolowych celem zwiększenie ilości patroli policji w strefach szczególnie zagrożonych.

Dodatkowe służby mają na celu przede wszystkim zwiększenie oddziaływania prewencyjnego, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, zwiększeniu liczby policjantów na ulicach, zabezpieczenia imprez festynów organizowanych przez społeczność lokalną.

Wieloletnia współpraca Policji i lokalnego samorządu już przyczyniła się do poważnego ograniczenia przestępczości, która w ostatniej dekadzie spadła na terenie całego powiatu o ponad 50 procent.

KPP