Punkt Informacji Turystycznej, telebim, luneta i infokiosk – basztę czeka rewolucja!

Dzięki projektowi pn. „Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic” baszta nabierze nowego kształtu.

Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑202. Dzięki temu Krapkowice otrzymają wsparcie w wysokości 747 473,47 zł. Jest to 85% całej kwoty potrzebnej na wykonanie pomysłów (całkowity koszt to 1 081 638, 09 zł).

Jakie zmiany czekają basztę? Zostanie ona dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W samej baszcie będzie się mieścił Punkt Informacji Turystycznej. Urząd Miasta i Gminy przewiduje dodatkowe zatrudnienie, aby udostępnić obiekt turystom i mieszkańcom. Dla nich ustawiony zostanie infokiosk, makieta oraz telebim.

– Planuje się również oczyszczenie zabytkowych murów oraz ich energooszczędne podświetlenie. – informuje UMiG Krapkowice. – Zagospodarowany zostanie także teren wokół murów i wieży. Na Baszcie zamontowana zostanie luneta widokowa, nowy podest, gabloty.

Prace na baszcie mają się rozpocząć na początku przyszłego roku i potrwać do 2018r.
GP