Przebudowa DK 45 coraz bliżej

Inwestycja znalazła się na liście zadań zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury. Chodzi o 7-kilometrowy odcinek drogi od węzła autostradowego A4 Opole-Południe (Dąbrówka Górna) do ronda przy ulicy Prudnickiej.

Modernizacja nie tylko podwyższy nośność drogi (z 8 ton na oś do 11,5 tony na oś), ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo. Na liście zadań znalazło się tylko 10 projektów. Krapkowicki sukces to efekt trzyletnich starań burmistrza Andrzeja Kasiury i wiceburmistrza Andrzeja Brzeziny, którzy skutecznie lobbowali w tej sprawie u wojewody opolskiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli prace projektowe rozpoczną się jeszcze w 2018 roku, to przebudowa drogi nastąpi w 2020 roku. Według pierwotnych szacunków GDDKiA z budżetu państwa na przebudowę wydanych zostanie około 40 milionów złotych.

UMiG