Projekty, które warto wspierać

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza do wspierania projektów w ramach „Kręgu darczyńców”. To wyjątkowe spotkanie przedstawicieli biznesu, kultury, sportu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego darczyńcy wspierają wybrane przez siebie projekty społeczne.

Jak to wygląda?

Każde wydarzenie o charakterze Giving Circle odbywa się według takiego samego schematu i programu. Prowadzący wita wszystkich zaproszonych gości i przedstawia plan wieczoru. Następnie rozpoczynają się prezentacje. Trzy organizacje, które zostały wybrane w procesie selekcji i przeszły specjalne szkolenie przystępują do działania. Mają po sześć minut, żeby zaprezentować się i kolejne sześć minut na udzielenie odpowiedzi na pytania z widowni. Czas podczas prezentacji jest ściśle kontrolowany, po pięciu minutach prezentujący usłyszą pierwszy dzwonek, po sześciu natomiast dzwonek końcowy i w tym momencie muszą zakończyć swoją prezentację. Na zakończenie tej części, osoby prezentujące projekty społeczne proszeni są o opuszczenie pomieszczenia i dochodzimy do tzw. sesji darczyńców, podczas której publiczność proszona jest o przedstawianie kwot, które chcą przekazać na dany cel.  Sesja ta prowadzona jest przez doświadczoną osobę, która ma za zadanie zapewnić przyjazną i swobodną atmosferę. Osoba ta wyjaśnia jak powinna przebiegać sesja, w jaki sposób przekazać pieniądze na dany projekt i dokonać płatności.

Jeszcze przed rozpoczęciem licytacji prowadzący prosi o zabranie głosu ambasadora każdego projektu, który musi przekonać osoby na widowni, że w ten projekt warto jest zainwestować oraz dokonać pierwszej wpłaty. Goście przekazują pieniądze na dany projekt poprzez podniesienie ręki i wykrzyknięcie swojego imienia (instytucji reprezentującej) oraz kwoty, którą chcą przekazać. Każda zaoferowana kwota rejestrowana jest w arkuszu kalkulacyjnym, który jest wyświetlany, tak żeby widzowie mogli obserwować zmiany i widzieć ile jeszcze brakuje do osiągnięcia celu.

Prowadzone są dwie rundy licytacji dla każdego projektu, ponieważ niektórzy darczyńcy wolą poczekać i zobaczyć co robią inni. Zdarza się, że największe kwoty padają w drugiej rundzie. Nie jest rzadkością sytuacja, w której goście oferują konkretną kwotę tylko jeśli inna osoba ją podwoi, potroi bądź przekaże taką samą. Uczestnicy uwielbiają łączenie środków podczas tych sesji, ponieważ uważają, że dzięki temu działają ze zdwojoną, jak nie potrojoną mocą.

Do 12 miesięcy po wydarzeniu darczyńcy otrzymują „raport oddziaływania” od każdego z projektów, które dofinansowali.

– Celem akcji „Krąg darczyńców” jest pozyskanie środków finansowych na 3 wyjątkowe projekty społeczne,
wyłonione podczas preselekcji. – informuje „Annaland”. – Wierzymy, że jeżeli każdy przekaże co najmniej 50 zł na wybrany przez siebie projekt, cel ten osiągniemy i akcję zakończymy naszym wspólnym sukcesem.

1. „Muzyka łączy dzieci”  

Nasz zespół Aktywnych Mieszkańców w porozumieniu z Fundacją „POMOC” pragnie wspierać dzieci i młodzież, które chcą rozwijać swoje muzyczne talenty poprzez grę na różnych instrumentach muzycznych. Działania prowadzące do ćwiczenia umiejętności pracy w grupie, uczenia się, kształcenia i umuzykalniania dzieci pozwalają na rozwój ich wrażliwości.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu edukacji i nauki z punktu widzenia potrzeb dzieci i rozwoju regionalnego. Dodatkową wartością będzie integracja społeczności gminnej poprzez zorganizowanie koncertów z udziałem dzieci i młodzieży kształcących się podczas warsztatów muzycznych.

Dzięki Państwa wsparciu zainicjujemy atrakcyjne możliwości spędzenia wolnego czasu, przez stworzenie orkiestry oraz organizowanie nowych wydarzeń o charakterze publicznym, w których mieszkańcy mogą się spotkać i spędzić wspólnie czas. Pragniemy zebrać fundusze na pakiet nauki gry dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych i wyjazdu na koncert w wykonaniu dzieci.

Naszym marzeniem jest wzmacnianie współpracy wśród społeczności lokalnej poprzez odtwarzanie wspólnych tradycji, które jak głęboko wierzymy pozwolą na przekraczanie podziałów między ludźmi. Integracja z rówieśnikami, podniesienie poczucia własnej wartości i krzewienie kultury muzycznej zapewnią dzieciom rozwój osobisty oraz aktywnie zagospodarują ich wolny czas.

muzyka-laczy-dzieciAmbasador projektu:

Waldemar Filipowsky – Prezes PPUH Filplast Głogówek Sp. z o.o.

„Gwarantem możliwości dobrej realizacji projektu jest ogromne zaangażowanie pedagoga, dyrygenta, miłośnika muzyki, obecnie prowadzącego grupę 17-orga dzieci, które z naszej inicjatywy regularnie uczęszczają na lekcje gry i teorii, ponosząc do tej pory jedynie 50% kosztów. Z wielkim przekonaniem popieram projekt, do którego chcemy zaangażować kolejne dzieci dając szanse na rozwijanie ich talentów. Najlepsza inwestycja na przyszłość to inwestycja w rozwój dzieci.”

2. Przytulanka pachnąca mamą

W krapkowickim szpitalu rodzi się rocznie około 800 dzieci, w Strzelcach Opolskich około 900. Od pierwszej chwili dzieci i mamy otoczeni są fachową opieką, a pracownicy szpitala starają się aby każda chwila na oddziale była możliwie przyjemna, szczególnie kiedy mali pacjenci muszą pozostać w szpitalu ze względu na infekcje lub żółtaczkę noworodkową. W takich sytuacjach noworodki tzw. „donoszone” należy na jakiś czas oddzielić od mam, podając im kroplówki lub naświetlania. Pierwsze ich dni życia, a ponadto rozstanie z mamą bywa nie tylko powodem niepokoju, ale dużego stresu jaki może wpłynąć na dalszy rozwój dziecka. Mówiąc krótko jest to niezgodne z naturą, jednocześnie konieczne dla dobra zdrowia, a nawet życia noworodka.

Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja dostrzega potrzeby mam oraz noworodków, które zmuszone są do przedłużenia pobytu w szpitalu ze względu na konieczność wykonania zabiegów terapeutycznych. Pragniemy wesprzeć mamy i noworodki na oddziałach szpitala w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich poprzez ręczne wykonane na szydełku przytulanki, która towarzyszyć będzie mamom przed i w trakcie porodu, nabierając jej zapach, a kiedy niemowlę będzie musiało zostać zabrane przez personel szpitala w celu przeprowadzenia specjalistycznych zabiegów terapeutycznych przytulanka pachnąca mamą będzie mu towarzyszyć, przypominając chodź w tak minimalnym stopniu o jej bliskości.

Przytulanki pachnące mamą aby mogły zostać wykorzystane na oddziale szpitalnym, ze względów higienicznych należy wykonać z włóczki bawełnianej przy zastosowaniu specjalnego silikonowego wypełniacza, który umożliwi pranie w temperaturze powyżej 60°C. Wykonanie przytulanek będzie również okazją do organizacji warsztatów podczas, których chętni będą mogli nauczyć się szydełkować i konstruktywnie spędzić czas wolny. Na ten cel pragniemy zebrać fundusze, aby zakupić włóczki, wypełnienie oraz szydełka. Aby wykonać 100 sztuk przytulanek potrzebne jest około 2000 złotych na same materiały.

Ambasador projektu:

przytulankaHalina Droń – Położna Oddziałowa Oddziału Noworodków w  Krapkowickim Centrum Zdrowia

„Inicjatywa „Przytulanka pachnąca mamą” lokalnie wpłynie na podwyższenie komfortu pobytu noworodków na oddziale, ale przede wszystkim stanie się składowym elementem terapii maluszków od pierwszych dni ich życia. Jestem pewna, że dzięki temu noworodki będą dużo spokojniejsze przebywając pod opieką personelu szpitala, gdyż zapach mamy będzie im towarzyszył w trakcie badań i terapii.”

3. Od Malucha – do Druha

Bogu na chwałę – Ludziom na ratunek”

To motto przyświeca działaniom Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolinie. Wszyscy wiedzą, że na Strażaka można liczyć w każdej sytuacji niezależnie od okoliczności i zagrożenia. Ludzie działający w Ochotniczej Straży, to ludzie z wieloletnią tradycją i pasją. Zawsze gotowi, biegną na wezwanie syreny, która oznacza, że ktoś potrzebuje pomocy. Ale to tylko część działań, którymi się zajmujemy. Każda nawet najpiękniejsza tradycja zaniknie jeśli nie będzie kontynuacji działań i młodych następców. Dlatego stawiamy na dzieci i młodzież, aby zaszczepić w nich miłość i pasję do zaszczytnej roli strażaka i wyszkolić przyszłych następców.

Współpracujemy z przedszkolami, szkołami i świetlicą środowiskową do której przychodzi wielu młodych ludzi, czasem ze skrajnych środowisk społecznych. To są młodzi wspaniali ludzie, ale życie pokierowało ich drogę kręto i pod górę. Często czują się wykluczeni, niedowartościowani, niepotrzebni. OSP daje możliwość wykazania się, znajdują tu przyjaciół. Organizujemy im czas pozalekcyjny pokazując wspaniałe wartości człowieka -strażaka, dając im wzór godny naśladowania. Pokazujemy im, że mimo trudnej sytuacji życiowej każdy może być potrzebny i ważny.

Program „Od Malucha – do Druha” to m.in. otwarcie bram dla wszystkich chętnych, wyjście do szkół i przedszkoli, przyciągniecie tych, którzy nie mają czasem żadnej motywacji. To cykliczne szkolenia z zakresu udzielania pomocy medycznej, poznają zasady działań w akcjach ratowniczo-gaśniczych, uczą się jak pomóc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, „Jak reagować w czasie ataku psa”, w którym pomaga nam suczka RUMBA. Przygotowujemy ich do zawodów sportowo-pożarniczych, konkursów wiedzy i podnosimy ich własną wartość i bezpieczeństwo-bo wiedza może uratować komuś życie.
To długoplanowe działanie, które należy zacząć od najmłodszych lat. Pokazanie młodym ludziom, że ciężka praca i poświęcenie może być przyjemnością, a bycie strażakiem – zaszczytem. Często pomagamy rozwiązać problemy osobiste, motywujemy do pracy w szkole i w domu.

od-malucha-do-druhaAmbasador projektu:

Leszek Wiklak – Artysta, właściciel Agencji Artystycznej EUROHIT

„Program „Od Malucha – do Druha” to wspaniała idea i sposób na pokazanie dzieciom, że niezależnie od sytuacji życiowej, każde z nich jest wielką wartością tego świata. To doskonała forma wychowania młodego pokolenia, która szuka wartości i wzorców do naśladowania – jaką daje im poznanie i udzielanie się w pracy Strażaka ochotnika.

Przyjaźń-Praca-Nauka-Zabawa-Bezinteresowność – to wartości, które zaowocują w życiu tych młodych ludzi, dla których Straż staje się drugim domem z tradycjami i zasadami.”

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia tutaj.

One thought on “Projekty, które warto wspierać

Comments are closed.