Projekty budżetów Powiatu Krapkowickiego i Gminy Krapkowice gotowe

Znamy już projekty budżetów na rok 2016 zarówno Powiatu Krapkowickiego, jak i Gminy Krapkowice.

Maciej SonikWydatki w Starostwie wyniosą 40 mln. zł.

Co zawiera się w tej kwocie?
– 5 mln zł wydatków majątkowych
– 350 tys. zł na dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym 165 tys. zł na sport
– 100 tys. zł na dopłaty do wymiany przez mieszkańców pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne.

– Deficyt budżetu wyniesie niecałe 1,2 mln zł i zostanie całkowicie pokryty z wolnych środków, które wygospodarowaliśmy w tym roku. – informuje starosta Maciej Sonik.

Bardziej szczegółowo budżet przedstawia Gmina Krapkowice, w której zaplanowano wydatki w wysokości 70.355.008 zł. Na co zostanie przeznaczona ta kwota?
– 25.864.420 zł – oświata i wychowanie
– 12.435.750 zł – pomoc społeczna
– 9.042.400 zł – gospodarka komunalna
– 8.036.098 zł – administracja publiczna
– 4.593.340 zł – kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka
– 5.234.000 zł – drogi publiczne gminne
Deficyt budżetu ma wynieść 4.375.008 zł, a kwota ta zostanie pokryta z wyemitowanych obligacji komunalnych.

– W 2016 roku Gmina spłaci 3.324.992 zł kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich. – informuje Urząd – Planuje się, że w roku 2016 Gmina wyemituje obligacje w łącznej kwocie 7,5 mln zł. Poza deficytem, obligacje pokryłyby częściowo wydatki majątkowe, które zaplanowano w łącznej wysokości 9.175.008 zł.

Oba projekty czekają teraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu na pozytywne zaopiniowanie.
KE, fot. facebook/starosta.krapkowicki