Pożegnanie komendanta

W Komisariacie Policji w Zdzieszowicach odbyło się uroczyste pożegnanie nadkom. Krzysztofa Księskiego. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych, podlegli funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz kadra kierownicza krapkowickiej jednostki policji.

Nadkom. Krzysztof Księski w czwartek (05.01.2017) w ostatni dzień swojej służby pożegnał się ze swoimi współpracownikami i złożył ostatni meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Krapkowicach podinsp. Jarosławowi Żakowi o zdaniu obowiązków służbowych w zdzieszowickiej jednostce. Komendant Powiatowy podziękował swojemu podwładnemu  za profesjonalizm i dobrą służbę.

Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach nadkom Krzysztof Księski pożegnał się ze swoimi współpracownikami. Podziękował im za każdy dzień służby. Zaznaczył przy tym wyraźnie, że pracował ze wspaniałymi ludźmi.

Nadkom. Krzysztof Księski praktycznie od początku służby związany był z pionem kryminalnym w którym przechodził wszystkie szczeble, zaczynając od asystenta I Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Kędzierzynie Koźlu do kierownika Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Kędzierzynie Koźlu.

Nadkom. Krzysztof Księski na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Zdzieszowicach został mianowany w marcu 2010r – czwartek (5 stycznia) po ponad 24 latach był ostatnim dniem służby Komendanta.
KPP