Powiat Krapkowicki informuje: mogą zawyć syreny

Opolski Urząd Wojewódzki w dniach 23-24 listopada przeprowadzi trening decyzyjny „Sudety – 16”, który przewiduje możliwość uruchomienia systemu alarmowania również na terenie powiatu krapkowickiego. W związku z powyższym przypominamy interpretację obowiązujących sygnałów alarmowych:

„OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

„ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.
Powiat Krapkowicki