Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

W czwartek (22.11) o godz. 12.00 w sali kinowej Krapkowickiego Domu Kultury rozpocznie się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Debata ma charakter otwarty, a jej organizatorem są: Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się ze statystykami Policji w obszarze zdarzeń drogowych, jak również uwagami do kształtowania przestrzeni w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Szeroko poruszona zostanie również kwestia niechronionych uczestników ruchu, infrastruktury drogowej. Na zaproszenie organizatorów psycholog Aleksandra Czopik, specjalista kliniczno sądowy przedstawi informacje o najważniejszych cechy kierowcy oraz jak te cechy zostają osłabione przez alkohol.

Celem spotkania jest edukowanie wszystkich użytkowników dróg oraz, co jest niezwykle istotne, wymiana uwag i postulatów, zmierzających wprost do poprawy bezpieczeństwa kierowców, pieszych i rowerzystów.

W trakcie spotkania jako punkty dodatkowe zostaną uwzględnione zagadnienia związane z promocją KMZB i analizą naniesionych zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu krapkowickiego.

KPP