Policja zachęca: oznakuj swój rower. Poznaj grafik kwietniowy

Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower!!! W powiecie krapkowickim po zimowej przerwie rusza tegoroczna edycja akcji znakowania rowerów. Głównym celem akcji jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery.

Procedura znakowania polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „engrawer”, oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji – elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych. Mikroudarowa technologia „engrawera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

znakowanie rowerówElementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:
• rama roweru pod kierownicą,
• w dolnej części ramy przy ramieniu przekładni ,
• rama pod siodełkiem.
Policjanci indywidualny numer wygrawerują w co najmniej dwóch w/w miejscach. Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został oznakowany.
• Policjanci przed znakowaniem roweru wypełnią kartę ewidencyjną roweru a po wygrawerowaniu numeru niezwłocznie zarejestrują rower w elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych (E-RPO)
• Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (tylko osoba pełnoletnia),
• dzieci i młodzież tylko w obecności rodziców i opiekunów prawnych – rower będzie ewidencjonowany na rodzica lub opiekuna.

TERMINY BEZPŁATNEGO ZNAKOWANIA ROWERÓW na miesiąc KWIECIEŃ 2016r w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostkach podległych:
● 05.04.2016r w godz. 15:00 – 17:00 na terenie Posterunku Policji w Gogolinie
adres: Gogolin ul. Krapkowicka 4 tel. 77 4666207
● 15.04.2016r w godz. 15:00 – 16:00 na terenie Komisariatu Policji w Zdzieszowicach
adres: Zdzieszowice ul. ul. Filarskiego 17 tel. 77 4844207 (po godz. 22:00 oraz w dni wolne – niedziele i święta – kontakt pod numerem telefonu 774079723),
● 23.04.2016r w godz. 16:00 – 18:00 na terenie Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach
adres: Krapkowice ul. Sądowa 25 tel. 774079723

W przypadku znacznego zainteresowania akcją funkcjonariusze przewidują możliwość wprowadzenia w miesiącu kwietniu dodatkowych terminów znakowania.
KPP