Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Jak układa się współpraca gminnego samorządu z podmiotami prywatnymi? Najlepiej w województwie. Tak wynika z danych Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Na trzy projekty zrealizowane w ramach PPP na Opolszczyźnie, dwa zlokalizowane są w Krapkowicach, jeden w stolicy regionu. W Opolu to parking, w Krapkowicach dwa żłobki. „Rezerwy finansowe w samorządach się kończą, tylko pieniądze prywatne dają możliwość realizacji dużych zadań inwestycyjnych” tak o działaniach w ramach Partnerstwa mówił na zorganizowanych we wtorek 7 marca warsztatach burmistrz Andrzej Kasiura.

Warsztaty miały przybliżyć Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako efektywne narzędzie zarządzania zadaniami publicznymi. Temat skierowany był przede wszystkim do prezesów firm komunalnych i samorządowców z całego regionu. Nie zabrakło dobrych przykładów: m.in. spalarni odpadów w Poznaniu, ale także Mławy, gdzie w ramach PPP powstaje oczyszczalnia ścieków o wartości 50 mln zł. O takim rozwiązaniu myślą także władze naszej gminy. Możliwe, że współpraca z sektorem prywatnym pojawi się także w strefie oświaty (m.in. przy termomodernizacji budynków) czy w infrastrukturze, np. przy przebudowie mostu kolejowego.

„PPP to nie są magiczne sztuczki, to analizy, opracowania prawne, techniczne i ekonomiczne, ale przede wszystkim przychylność lokalnej władzy. Tylko innowacyjne i odważne samorządy decydują się na Partnerstwo Publiczno-Prywatne” tak o projektach mówił Bartosz Korbus, dyrektor ds. rozwoju w Instytucie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Rynek PPP w Polsce obecny jest od siedmiu lat. Do tej pory w całym kraju udało się zrealizować 112 umów. W planach jest kolejnych 92. Ich wartość to 16 mld zł.

Organizatorami warsztatów byli: warszawski Instytut PPP oraz Gmina Krapkowice.

UMiG Kr-ce