Otwarty turniej Amatorów w tenisie ziemnym

Burmistrz Krapkowic, Krapkowicka Pływalnia Delfin oraz Kebab „Nester” zapraszają do udziału w Otwartym Turnieju Amatorów w tenisie ziemnym w grach pojedynczych. Turniej  odbędzie się 25 września o godzinie 10.00 na kortach przy ul. Wrzosów w Krapkowicach.

Zgłaszać się można drogą mailową na: d.broj@krapkowice.pl, osobiście w kebapie „Nester” w budynku krytej pływalni DELFIN bądź w dniu zawodów od 9.00-9.30.

Turniej rozegrany będzie w grach pojedynczych w dwóch kategoriach wiekowych:
– do 45 lat – ( U-45, zawodnicy urodzeni w 1971 r. i młodsi )
– powyżej 45 lat – ( +45, zawodnicy urodzeni w 1970 roku i starsi ) z podziałem na kategorie
kobiet i mężczyzn.

Turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym”, z zastrzeżeniem, że przy dużej
frekwencji organizatorzy mogą zmienić na system „ grupowo-pucharowy”, bądź system
„pucharowy”.
Delfin