Opolskie firmy idą na układ z ZUS-em

Ponad 1500 wniosków o oddłużenie przyjął opolski ZUS od przedsiębiorców z regionu w pół roku. To sporo, bo w całym poprzednim roku z prośbą o udzielenie pomocy zgłosiło się 2741 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w województwie opolskim.

Co mogą zyskać, idąc na układ z ZUS-em?

Firma bądź osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek ma do wyboru co najmniej 12 sposobów na dogadanie się z ZUS-em, jeśli nie jest w stanie na bieżąco regulować opłat na ubezpieczenia społeczne. Najczęstszym rozwiązaniem jest układ ratalny czyli spłata zadłużenia w miesięcznych ratach. Wysokość rat uzgadniają obie strony.

– Jeśli płatnika nie stać na jednorazową spłatę zadłużenia, to zachęcamy do kontaktu. Sposób oddłużenia dopasujemy do profilu firmy i skali zaległości. Zwykle polecamy układ ratalny, a płatnik sam proponuje ilość rat i ich wysokość. Chodzi o to, żeby był w stanie wywiązać się z warunków umowy i regularnie zmniejszał swoje zobowiązania – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W 2017 r. do opolskiego ZUS z prośbą o pomoc w wyjściu na prostą zgłosiło się 2741 przedsiębiorców, a w 2016 r. było podobnie. W pierwszym półroczu w całym województwie opolskim na taki krok zdecydowało się 1516 płatników składek czyli mniejszych lub większych firm, w tym osób, które opłacają składki same za siebie. Przedsiębiorca może złożyć wniosek pisemnie, elektronicznie za pomocą portalu na internetowej stronie ZUS oraz ustnie do protokołu w placówce Zakładu. Opolscy przedsiębiorcy cenią sobie kontakt osobisty, bo w 70 procentach składają dokumenty u doradcy do spraw ulg i umorzeń.
Do połowy br., takich wniosków było 1042. Rzadziej korzystają z możliwości jakie daje droga internetowa czyli Platforma Usług Elektronicznych ZUS. W tym roku tylko 14 firm aplikowało o układ ratalny online.

e-Składka wymusza porządek na koncie 

Motywacją do uregulowania należności okazała się nowa formuła rozliczania się płatników z Zakładem czyli e-składka. Z jednej strony firma nie musi przekazywać składek na trzy lub cztery fundusze w ZUS, tylko załatwia sprawę jednym przelewem i jedną kwotą. Z drugiej strony, to ZUS sam dzieli wpłatę na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. Jeśli na koncie przedsiębiorcy jest zadłużenie – to zusowski system dzięki specjalnemu algorytmowi – przekieruje bieżącą wpłatę na poczet zaległości. Dopiero po pokryciu długów, pieniądze będą księgowane na miesiąc, w którym płatnik je wpłacił.

Jedną z przyczyn zadłużenia w ZUS jest kredytowanie bieżącej działalność pieniędzmi, które powinny trafić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek za pracowników. Bywa, że firma chce się rozliczać z ZUS-em, ale nie otrzymała pieniędzy za usługi lub za towar. Kilkumiesięczna zwłoka w opłacaniu składek powoduje kumulację długu, który trudno później zapłacić jednym przelewem.

Koło ratunkowe czyli układ ratalny

Co daje podpisanie układu ratalnego? Po podpisaniu umowy o rozłożeniu zaległości na raty, ZUS wstrzymuje naliczanie odsetek i zawiesza postępowanie egzekucyjne. Dzięki temu, niemal natychmiast przedsiębiorca może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek.

Jakie sposoby oddłużenia preferowali opolscy przedsiębiorcy oraz liczba złożonych wniosków do lipca 2018 r.:
• odroczenie terminu płatności składek – 48
• ponowne rozpatrzenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek – 20
• rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych – 243
• rozłożenie na raty należności z tytułu składek – 847
• umorzenie kosztów egzekucyjnych – 16
• umorzenie należności z tytułu składek – 116
• utrzymanie w mocy umowy o odroczeniu terminu płatności składek – 7
• utrzymanie w mocy umowy o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek – 58
• zmiana warunków umowy o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek – 92

 Placówki ZUS w województwie opolskim, które przyjęły wnioski o oddłużenie do lipca
2018 r.:
• Opole – 476
• Brzeg – 135
• Głubczyce – 45
• Kędzierzyn – Koźle – 191
• Kluczbork – 110
• Nysa – 239
• Olesno – 62
• Prudnik – 58
• Strzelce Opolskie – 145
• Namysłów – 55

Sebastian Szczurek
Rzecznik Regionalny Prasowy ZUS
województwa opolskiego