Opolski ZUS dostarczy PIT do domu. Możesz odliczyć 1% podatku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2018 r. Oddział w Opolu przygotował prawie 260 tys. listów z formularzem PIT. Do końca lutego korespondencja powinna trafić do każdego, kto w ubiegłym roku choć raz pobrał świadczenie z ubezpieczeń społecznych.

Jak co roku, w drugiej połowie stycznia ZUS wysyła deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Tegoroczna wysyłka potrwa do połowy lutego. W województwie opolskim list z formularzem PIT za 2018 r. otrzyma ponad 204 tys. emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. W całej Polsce adresatami tego specjalnego listu jest ponad 9,5 mln osób. Opolski ZUS ma podczas tej akcji specjalne zadanie. Oprócz listów do odbiorców w Polsce, wyśle jeszcze 54 tys. rozliczeń PIT do emerytów i rencistów mieszkających za granicą, głównie w Niemczech.

– Każdy, kto nie miał w ubiegłym roku innych dochodów poza emeryturą czy rentą, nie musi się martwić o rozliczenie swoich podatków. Mamy obowiązek dostarczyć naszym klientom deklarację podatkową i nie ma potrzeby, aby ktokolwiek składał wniosek w tek kwestii, bo zrobimy to z urzędu – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Większość listów z deklaracjami podatkowymi PIT trafi do emerytów i rencistów. W całej Polsce będzie to około 8,3 mln osób, a w województwie opolskim taką korespondencję otrzyma w sumie 114 tys. emerytów i rencistów. Pozostałe formularze trafią. do tych, którzy w minionym roku pobierali zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

– Jeśli do początku marca, ktoś z naszych klientów nie otrzyma deklaracji podatkowej bądź po jej dostarczeniu uzna, że coś się w niej nie zgadza, to zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami w tej placówce Zakładu, która w ubiegłym roku wypłacała świadczenie. Na pewno wyjaśnimy ewentualne nieścisłości – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS
w Opolu.

Do opolskim świadczeniobiorców trafi kilka rodzajów deklaracji podatkowych:

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklarację tą otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej, czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2019 r. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
Województwa Opolskiego