Od malucha do drucha

Zakończył się projekt realizowany przez Klub Karate-Do ENSO i Ochotniczą Straż Pożarną w Gogolinie ”Od Malucha do Druha ” dofinansowanego ze środków ”Giving Circle – Krąg darczyńców” Stowarzyszenia Kraina Św Anny. To był rok ciekawych zajęć i spotkań, pracy i zabawy, w czasie których dzieci i młodzież rozwijała swoje zainteresowania.

Zorganizowano 45 cyklicznych spotkań, gdzie dzieci i młodzież uczestnicząc w szkoleniach i zajęciach praktycznych zgłębiali wiedzę teoretyczną i praktyczną pracy strażaka. Młodzież przygotowywała się do udziału w Ogólnopolskim konkursie wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym i powiatowym, gdzie nasi uczestnicy zajmowali miejsca na podium. Młodzież przygotowywała się do udziału w zawodach Sportowo-Pożarniczych, gdzie zajęli 2 miejsce w kategorii drużyn młodzieżowych na szczeblu gminnym. Zakupiono sprzęt sportowy, który wykorzystany był w czasie szkoleń i spotkań do nauki oraz posłużył do udziału w zawodach Sportowo-pożarniczych. Zakupiono stroje sportowe – umundurowanie dla strażaka MDP, w którym uczestniczono w czasie szkoleń i pokazów oraz zawodów sportowych. Zakupiono materiały dydaktyczne – książki – do nauki z zakresu kwalifikowanej pomocy medycznej. Zorganizowano piknik strażacki z okazji dnia dziecka i dnia strażaka, w którym uczestniczyły dzieci wraz z rodzinami. Uczestniczono w festynach na terenie gminy, w czasie których organizowano szkolenia i pokazy strażackie – co pozwoliło na promocje projektu ”Od Malucha do Druha”. Zorganizowano wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, co pozwoliło na zapoznanie się ze sprzętem oraz pracą strażaka PSP. Zorganizowano wycieczkę do Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

Niesamowicie jest pracować z dziećmi i młodzieżą, widzieć jak rozwija się ich „strażacka” pasja. Nowe znajomości, wiedza i praktyka, która pielęgnowana pozwoli na podtrzymanie tradycji pięknej roli strażaka ochotnika: ‚Bogu na chwałę – Ludziom na ratunek”.

Zapraszamy do współpracy z Klubem Karate-DO ENSO oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Gogolinie wszystkich chętnych, którzy chcą ciekawie i aktywnie spędzić swój czas wolny.

Janusz Bajorek Pprezes Klubu Enso , Zastępca Naczelnika OSP w Gogolinie