Miejsko-Gminne Zakończenie Roku

18 czerwca w Krapkowickim Domu Kultury odbyło się uroczyste Miejsko-Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018.  

Uroczystość rozpoczęły pokazy tańców narodowych dzieci ze szkoły w Kórnicy oraz z gminnych przedszkoli: Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach i Oddziału Zamiejscowego w Rogowie Opolskim, Przedszkola w Dąbrówce Górnej.

W czasie uroczystości burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura złożył gratulacje wyróżnionym uczniom oraz podziękowania dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie, pracę i wsparcie w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Listy gratulacyjne i nagrody otrzymali laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, uczniowie, którzy osiągnęli w gminie najwyższe wyniki na zewnętrznych egzaminach kompetencyjnych oraz uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce. Nagrody uczniom wręczali: Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic oraz Andrzej Warzecha, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu plastyczno-literackiego „Legendy Krapkowic”.

Na zakończenie na deskach Krapkowickiego Domu Kultury wystąpiły Vanessa Siwy oraz Natalia Asman z „Klubu wokalisty” działającego przy Krapkowickim Domu Kultury w Krapkowicach.

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych,
uczniowie, którzy osiągnęli w gminie najwyższe wyniki na egzaminach kompetencyjnych
oraz uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce.

Gratulacje wyróżnionym uczniom złożył burmistrz Andrzej Kasiura
oraz Andrzej Warzecha, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Uroczystość rozpoczęły pokazy tańców narodowych dzieci ze szkoły w Kórnicy oraz z gminnych przedszkoli.

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu plastyczno-literackiego „Legendy Krapkowic”.

RU