Marna frekwencja na wyborach: aż cztery gminy poniżej 50%

Po oficjalnych wynikach Państwowej Komisji Wyborczej można wywnioskować, że mieszkańcy naszego powiatu niechętnie biorą udział w wyborach.

W czterech na pięć gmin frekwencja nie przekroczyła 50%. Najmniej ludzi poszło głosować w Gminie Walce – 36,82%, najwięcej w Gminie Strzeleczki – 52,11%.

Poniższa tabela przedstawia ilość wyborców w każdej z gmin, ilość wydanych kart oraz wynik procentowy frekwencji.

ź: pkw.gov.pl

Czy jesteśmy z tego wyniku zadowoleni?

– To zależy, czy uważamy, że warto brać udział w wyborach. – pisała Agnieszka Kublik w tekście „Czemu nie głosujemy” – Jedni mówią, że nie, bo niska frekwencja to wskaźnik stabilności demokracji: ludzie nie chodzą na wybory, bo wszystko jest w porządku, klasa polityczna jest na tyle dobra, że w zasadzie nie ma po co głosować. Gdyby nie była dobra, to ludzie chodziliby, bo chcieliby coś zmienić.
Red., rys. Nick Anderson