Kto dostanie kasę na sport w Zdzieszowicach?

Zdzieszowice pracują na poprawę warunków i rozwój sportu. Burmistrz Sybila Zimerman zatwierdziła realizację zadań publicznych, związanych ze sportem i wysokość dotacji celowej na te zadania.

Najwyższą kwotę, bo aż 215 000 zł. otrzymał MKS „Ruch” Zdzieszowice. 42 tys. zł. przyznano LKS „Victoria” Żyrowa, a 40 tys. dla LUKS Azymek Zdzieszowice.

Pełna lista dotacji poniżej.
sport zdzieszowice
DM