Krapkowiczanie wybrali projekty do realizacji w 2019 roku

4 653 – tyle ważnych głosów na zadania do Krapkowickiego Budżetu Obywatelskiego oddali mieszkańcy gminy.

Krapkowiczanie zadecydowali, że w 2019 roku realizowane będą:

Zadania małe:
1. Ogrodzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach (469 głosów).
2. Aktywne osiedle dla dzieci – rozbudowa – wykonanie placu zabaw z elementami siłowni na wolnym powietrzu (tereny rekreacyjne przy ul. Wrzosów) (89 głosów).
3. Modernizacja sposobu ogrzewania pomieszczeń użytkowych w domu spotkań w Gwoździcach (754 głosy).

Zadania duże:
1. Plac apelowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach (483 głosy).
2. Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Krapkowicach (587 głosów).
3. Wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej w ciągu drogi nr 428 od drogi krajowej nr 45 (708 głosów).

RU