Krapkowice – jedna z najszybciej rozwijających się gmin

Politechnika Warszawska opublikowała ranking JST Zrównoważonego Rozwoju. Na 616 gmin miejsko-wiejskich w Polsce, Krapkowice znalazły się na wysokim 32 miejscu. Wśród gmin z województwa opolskiego to najwyższa lokata. Za nami są m.in. Nysa (51 miejsce), Gogolin (78 miejsce) i Strzelce Opolskie (88 miejsce) oraz inne gminy miejsko-wiejskie.

Obiektywny ranking został stworzony przez ekspertów Politechniki Warszawskiej. Ma na celu monitorowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców. Ranking opracowany jest na podstawie 15 wskaźników. Ich źródłem są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców czy saldo migracji.

Tegoroczny ranking przeprowadzony został w czterech kategoriach: ranking miast na prawach powiatu, ranking gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Objął 2478 gmin. 32 lokata oznacza, że Krapkowice to jedna z najszybciej rozwijających się gmin miejsko-wiejskich w  Polsce.

Rozwój gospodarczy naszej gminy potwierdza wskaźnik bezrobocia, które spadło poniżej 6% w październiku 2017 roku oraz stale rosnąca imigracja do naszego regionu pracowników z innych części Polski.

UMiG Kr-ce