Krapkowice dostaną 5 mln dotacji na budowę mostu

Do 2020 r. w miejscu obecnego mostu kolejowego ma powstać nowy most drogowy na Odrze w Krapkowicach. 1/3 kosztów pokryje Unia Europejska.

Prawie 5 mln zł dostanie gmina Krapkowice na adaptację mostu kolejowego na drogowy oraz rewitalizację istniejącego parku. To 33,65 % kosztów całego zadania, które ma być realizowane od II kwartału 2018 r. do I kwartału 2020 r.

– Rewitalizacja mostu znacznie odciąży most w ciągu drogi DW 409. – informuje burmistrz Andrzej Kasiura. – Obecnie w ciągu doby przejeżdża tamtędy nawet 17 tysięcy pojazdów. Skróci to także czas dojazdu mieszkańców do zakładów pracy zlokalizowanych po obu stronach mostu.

Nasypy kolejowe, które prowadzą do mostu zostaną podwyższone i poszerzone.

Charakterystyczne parametry:

-Długość łączna mostu (przęsła I – IV) = 183,71 m n.p.m.
-Istniejący poziom wierzchu nasypu na krawędzi mostu =168,40 m n.p.m.
-Poziom wody katastrofalnej = 163,00 m n.p.m.
-Poziom wody żeglownej = 159,50 m n.p.m.
-Poziom przeciętny wody w rzece =157,65 m n.p.m.

Przewidywana powierzchnia całego projektowanego przedsięwzięcia rewitalizacji mostu wynosi 22 690 m2, na którą składają się:

-powierzchnia projektowanej drogi na moście i odcinkach dojazdowych do przebudowywanego mostu kolejowego
-powierzchnia projektowanej ścieżki rowerowej
-powierzchnia chodników
-powierzchnia podwyższonych nasypów
-powierzchnia skrzyżowań z ul. Kilińskiego oraz z ul. Kolejową.

Parametry drogowe – Projektowana droga przebiega przez tereny o istniejącym sposobie zagospodarowania:

-na odcinku długości 317,0 m od strony ul. Kilińskiego – torowisko dawnego toru kolejowego nieczynnej linii kolejowej nr 306 Gogolin-Prudnik,
-na odcinku długości 184,0 m – stalowy most kolejowy,
-na odcinku długości 479,0 od strony ul. Kolejowej – torowisko dawnego toru kolejowego nieczynnej linii kolejowej nr 306 Gogolin-Prudnik,
-trasa drogi przecina ścieżkę rekreacyjną prowadzącą do ul. Księdza Franciszka Duszy.

Po moście będą mogły się poruszać pojazdy do 15 ton. Zbudowana zostanie także nowa droga, chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, a także oświetlenie drogi.

– Drogami głównymi w tym rejonie są ulice Kilińskiego i Opolska. – informuje UMiG Krapkowice. – Dla wykonania połączeń drogowych mostu z ulicami Kolejową i Kilińskiego konieczne jest podwyższenie, poszerzenie i umocnienie nasypów odcinka nieczynnej linii kolejowej.

W znajdującym się przy moście parku powstanie plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boisko do koszykówki, tory do gry w boule, stoły do gry w szachy i nawierzchnia do jazdy na rolkach i biegania.

– Przed nami bardzo trudna realizacja projektu, uzyskanie wszystkich pozwoleń i zgód m.in. od mającej powstać 1 stycznia organizacji rządowej PGW Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz budowa w bardzo krótkim czasie (12-15 miesięcy) skomplikowanej przeprawy drogowej, nasypów drogowych i rewitalizacja parku. – stwierdza zastępca burmistrza Andrzej Brzezina.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 14 854 489,03 zł.

GP, UMiG Kr-ce, fot. UMiG Kr-ce