Kościół Boży w Chrystusie vs strosta Maciej Sonik (vol. 1)

14 września do wiadomości Wojewody Opolskiego wpłynęła skarga pastorów Centrum Chrześcijańskiego „Tylko Jezus” Kościół Boży w Chrystusie z Krapkowic Andrzeja Krajki i Romana Chmielewskiego na starostę Macieja Sonika. Rzecz dotyczy rzekomej opieszałości starosty w sprawie zatrudnienia katechety do nauczania religii w szkołach ponadgimnazjalnych tych dzieci, które należą do kościoła „Tylko Jezus”.

O sprawie poinformował wczoraj na FB sam starosta, przedstawiając stosowne dokumenty. Andrzej Krajka i Roman Chmielewski twierdzą w nich, że starosta oraz redaktor naczelny wojewódzkiej gazety Krzysztof Zyzik, nie przestrzegają Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konstytucji RP.

– Dyskryminacja na tle religijnym prowadzi do medialnego szkalowania i nawoływania na forach internetowych do nienawiści i nietolerancji względem członków naszego Kościoła. – czytamy w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Proszą oni rzecznika o zobligowanie starosty do niedyskryminowania ich Kościoła oraz nieutrudniania w organizacji nauczania religii.

Pastorowie podjęli decyzję, iż w roku szkolnym 2016/2017 chcą prowadzić religię w szkołach, ucząc dzieci należące do ich Kościoła w ramach powszechnego systemu oświaty. Zwrócili się zatem do Gminy Krapkowice i Starostwa Powiatowego z wnioskiem o umożliwienie takiego nauczania religii.

– Pan burmistrz Andrzej Kasiura podjął w tym zakresie natychmiastowe działania… – czytamy w piśmie. –  W naszym odczuciu starosta celowo przedłuża załatwienie stosunkowo prostej sprawy.

Maciej Sonik poprosił m.in. o oświadczenie o gwarantowaniu bezpiecznych warunków do nauki dla uczniów  realizujących zajęcia z religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

– Oczywistym jest, że Kościół zapewnia bezpieczne i odpowiednio wyposażone sale lekcyjne. – czytamy dalej w tym samym piśmie.

W dalszej części pisma jego autorzy opisują działalność Kościoła w Chrystusie oraz odcinają się od Odnowy w Duchu Św., która – jak sami piszą – w 2009r. została wykluczona z Kościoła Katolickiego.

– Nie życzymy sobie, aby ktokolwiek nas dyskryminował z powodu innego wyznania niż katolickie. – piszą A. Krajka i R. Chmielewski.

Autorzy pisma twierdzą, że „za powyższymi czynami stoją konkretne osoby, które czują się bezkarne”.

Co na to starosta Maciej Sonik?

– Co do zarzucanej „uporczywej opieszałości”, na którą pastor Krajka poskarżył się na mnie także do rady powiatu, to właściwy wniosek rodziców dwójki uczniów wpłynął do nas 7 września. Minęły właśnie dwa tygodnie… Wprawdzie kościół pisał do nas wcześniej (i na to pismo się powołuje), ale to rodzice uczniów mogą wyrażać życzenie uczenia religii, a nie pastor jakiegokolwiek kościoła. Tak mówią przepisy, na które sami się powołują. – wyjaśnia na FB starosta. – Nie wiem jaki cel mają te ataki pastorów, bo tak te działania odbieram. Zapewniam, że nikogo nie dyskryminuję i konstytucji nie łamię. Niezależnie od tego, co pastor Chmielewski będzie pisać w swojej gazecie i gdzie na mnie jeszcze będą chcieli donieść, starostwo będzie postępowało zgodnie z obowiązującym prawem.

Konflikt między dwoma stronami narasta i z całą pewnością już niebawem pojawi się kolejna jego odsłona.
GP, fot. Starosta Krapkowicki Maciej Sonik