I Sesja Rady Miejskiej w nowym składzie

22 listopada w sali Krapkowickiego Domu Kultury odbyła się pierwsza Sesja Rady Miejskiej nowej kadencji.

Podczas pierwszego spotkania rady w nowym składzie ślubowanie złożył burmistrz Andrzej Kasiura, a także zostali wybrani przewodniczący i jego zastępcy.

Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został Arnold Joszko, wiceprzewodniczącymi Andrzej Krajka oraz Ireneusz Żyłka, nauczyciele z PSP nr 1 w Krapkowicach.

Red., fot. RU

CZYTAJ TAKŻE