Dronem w smog

Dron podlatuje do komina i pobiera próbkę dymu, który jest natychmiast analizowany. Tak Krapkowice walczą ze smogiem. Takie powietrzne kontrole strażnicy miejscy z pracownikami specjalistycznej firmy przeprowadzili 11 stycznia.

Dron dokonał analizy dymu z kilkudziesięciu kominów w rejonie ulic: Chrobrego, Żeromskiego, Grunwaldzkiej, Józefa, Górnej, Księdza Koziołka, Powstańców Śląskich oraz  Dworcowej.

Strażnicy miejscy przeprowadzali kontrolę kotłowni jedynie po otrzymaniu informacji z drona o zabronionych substancjach obecnych w dymie. W dwóch przypadkach ukarano sprawców mandatami karnymi. W pierwszym właściciel posesji spalał drewno przekraczające 20% wilgotności, w drugim spalane było malowane drewno. Przypomnijmy, na podstawie  ustawy Prawo Ochrony Środowiska kontrolowany ma obowiązek umożliwić kontrolującemu wstęp na teren posesji. Krapkowicka straż miejska podkreśla, że to nie jedyna analiza dymu z palenisk za pomocą bezzałogowych systemów latających przeprowadzona w tym sezonie grzewczym.

RU