Dialog motywacyjny jako metoda zmian

Policjanci z Krapkowic oraz pracownicy gminnych służb, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym dialogu motywującego. Szkolenie zostało przygotowane dla funkcjonariuszy realizujących zadania w ramach procedury „Niebieskiej Karty” na terenie gminy Krapkowice.

Szkolenie było przygotowane przez Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespół interpersonalny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem szkolenia dla służb miejskich było przybliżenie technik pracy w kontaktach z osobami doświadczającymi przemocy domowej, sprawcami przemocy domowej jak również osób, które dopuszczają się zachowań destrukcyjnych i ryzykownych. Szkolenie przeprowadzone przez wykładowcę uniwersyteckiego, organizatorkę systemu leczenia odwykowego w zakładach karnych i wieloletniego kierownika wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia w województwie mazowieckim Panią Jadwigę Fudała.

W trakcie kilkugodzinnego szkolenia policjanci, pracownicy służb socjalnych, pedagodzy, kuratorzy, członkowie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych mieli okazję poznać m.in. problematykę i metody motywowania do zmiany kontekście nowych technik pracy.

Dialog motywujący jako metoda motywowania do zmiany to oparta na współpracy, zorientowany na cel sposób komunikowania się. Ma on w zamierzeniu umocnić motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz zbudowanie u osoby jej własnych powodów do zmiany, w atmosferze akceptacji i współczucia. Szczególne zastosowanie znajduje w obszarach odnoszących się do złożonych, długotrwałych i trudnych do zmiany problemów takich jak uzależnienia oraz dla osób doświadczających przemocy domowej jak również sprawców przemocy.

Umiejętności w zakresie wykorzystania dialogu motywującego to niezbędne narzędzie do pracy zarówno policjantów jak również przedstawicieli innych służb gminnych.

KPP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *