Czytelnicy pytają prawnika: Czy pełnomocnictwo sporządzone przed notariuszem w Holandii będzie akceptowane w Polsce?

 

Witam, mam pytanie.
Sprzedajemy mieszkanie (nabyte spadkiem po tacie, sprawa nabycia spadku byla) teraz chodzi o to ze do sprzedaży musimy być we 4 mama i moje 2 siostry ale jedna z nich nie może przyjechać z Holandii. Czy jeśli tam zrobi upoważnienia na moja mamę i oczywiście będą przetłumaczone na polski, czy to będzie tolerowane w pl?  Czy lepiej będzie jak się na mamę zrzeknie swojej części notarialnie? Bo słyszałam że upoważnienia wykonane poza granicami nie są tolerowane przez naszych notariuszow?

 

W przypadku, kiedy siostra nie ma możliwości do osobistego stawiennictwa u notariusza nie ma przeszkód, aby udała się do notariusza w miejscu swojego pobytu i udzieliła Państwa mamie pełnomocnictwa do dokonania tej konkretnej czynności prawnej, jaką jest sprzedaż mieszkania. Takie pełnomocnictwo sporządzone przed notariuszem w Holandii powinno dodatkowo zostać potwierdzone przez odpowiedni organ państwa, w którym zostało sporządzone (tzw. Apostille) . Potwierdzenie to ma na celu umożliwienie legalnego użycia dokumentu w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.

Zasady używania apostilli reguluje konwencja haska z 5 października 1961 r., ratyfikowana między innymi przez Polskę. Apostille sporządzany jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niego dołączanego.

Zgodnie z art. 1 Konwencji za urzędowe uznawane są dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, dokumenty administracyjne, akty notarialne, urzędowe zaświadczenia umieszczane na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze prywatnym.

Konwencja nie stosuje się do dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych oraz dokumentów administracyjnych dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych.

Do poświadczenia autentyczności dokumentu wystarczy dołączenie do niego poświadczenia – apostille. Apostille jest sporządzany według wzoru dołączonego do tekstu Konwencji, na wniosek osoby, która podpisała dany dokument lub tej, która jest jego posiadaczem.

Każde z państw sygnatariuszy wyznaczyło organy uprawnione do jego wydania. Zwykle zajmują się tym ministerstwa spraw zagranicznych, jednakże niejednokrotnie potwierdzenie dokumentu można uzyskać w sądzie. Państwa siostra po sporządzeniu właściwego pełnomocnictwa u notariusza powinna poinformować go o konieczności uzyskania potwierdzenia dokumentu, wówczas notariusz bądź uzyska potwierdzenie bądź też skieruje siostrę do właściwej miejscowo jednostki administracyjnej, która takie potwierdzenie wyda.

Kiedy już będą Państwo w posiadaniu dokumentu wraz z potwierdzeniem powinien on zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, następnie w celu użycia w Polsce pełnomocnictwa należy wnieść od niego opłatę (tzw. opłata skarbowa od pełnomocnictwa), która wynosi 17 zł. Opłatę należy wnieść we właściwym miejscowo Urzędzie Miasta ( jeżeli będą Państwo korzystali z usług notariusza w Krapkowicach – wówczas opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice Bank Spółdzielczy Krapkowice 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001, ewentualnie w kasie Urzędu – koniecznie zaznaczając, iż jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa – zasadniczo opłatę powinna wnieść osoba umocowana- czyli ta, której pełnomocnictwo jest udzielone). Tak sporządzony dokument znajdzie uznanie u każdego notariusza w Polsce. Jeżeli nie rozwiałam wszystkich wątpliwości polecam omówienie sprawy bezpośrednio z notariuszem, w Krapkowicach godna polecenia jest Notariusz Justyna Gawlica, której siedziba znajduje się na ul. Opolskiej 5/1 (obok księgarni makama). Dzwoniąc pod nr Kancelarii: 77 451 30 05 można porozmawiać bezpośrednio z Notariuszem i ewentualnie umówić się na spotkanie.

adwokat Agata Kolasa-Siwek