Wsparcie ze strony starostwa powiatowego oraz sprzedaż działek przez gminę Krapkowice poparte podpisami

Dziś w starostwie powiatowym w Krapkowicach burmistrz Andrzej Kasiura oraz starosta Maciej Sonik podpisali kluczowe dokumenty: akt notarialny dotyczący sprzedaży

Read more