Absolutorium

16 głosów za, 2 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Zdecydowaną przewagą, podczas sesji 21 czerwca, radni miejscy zdecydowali, że wykonanie budżetu przez burmistrza Andrzeja Kasiurę było rzetelne i  racjonalne.   

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością burmistrza. Jego przyznanie stanowi pozytywną ocenę pracy włodarza w zakresie działalności finansowej gminy.

Już po sesji burmistrz mówił: „absolutorium pokazuje, że nawet radni, którzy nie zawsze są moimi zwolennikami, doceniają pracę całego zespołu, doceniają, że dużo się dzieje w gminie Krapkowice, chociaż chciałoby się, żeby efektów tej pracy było jeszcze więcej. My cały czas jesteśmy w cyklu inwestycyjnym. Ogłoszony został przetarg na rewitalizację mostu, otwarcie ofert nastąpi w pierwszych dniach lipca. Cały czas pracujemy dla rozwoju miasta”.

UMiG

Czytaj także