40 wykroczeń w kilka godzin

Policjanci na terenie powiatu krapkowickiego przeprowadzili akcję „Prędkość”. Głównym celem działań była poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach. W ciągu zaledwie kilku godzin funkcjonariusze w trakcie prowadzonych kontroli ujawnili blisko 40 wykroczeń. Wszystkie były związane z przekroczeniami dozwolonej prędkości.

Wciąż jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest nadmierna szybkość, z jaką poruszają się kierowcy. Dlatego w ostatni piątek (16 marca), na drogach powiatu krapkowickiego została przeprowadzona akcja „Prędkość”. W działaniach oprócz policjantów z Krapkowic brali również udział funkcjonariusze z Opola, Strzelec Opolskich, Kędzierzyna Koźla.

W ciągu kilku godzin funkcjonariusze wykorzystując urządzenia pomiarowe – laserowe mierniki prędkości, a także najnowszy nabytek policjantów z Opola, nieoznakowany radiowóz BMW z wideo rejestratorem ujawnili blisko 40 wykroczeń. Jeden z kierowców jadąc w terenie zabudowanym z prędkością o 50 km/h większą niż dopuszczają przepisy stracił swoje prawo jazdy. Działania miały na celu przeciwdziałanie kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość i ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pamiętajmy, że nie zawsze konsekwencje „łamania” przepisów ruchu drogowego ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przypadkach koszty ponoszą także inni uczestnicy ruchu drogowego. Apelujemy więc – nie tylko na czas działań „prędkość” – o rozsądek przy „dodawaniu gazu”.

KPP